ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน้าหลัก"

จาก Morange Wiki
แถว 54: แถว 54:
 
# [[Dive Into Python]]
 
# [[Dive Into Python]]
 
# [[Django Framework First Step]]
 
# [[Django Framework First Step]]
# [[ Tutorial Odoo 9.0 ]]
+
# [[ Tutorial Odoo 12.0 ]]
 
# [[MQTT]]
 
# [[MQTT]]
 
# [[การใช้งาน node MCU ESP8266]]
 
# [[การใช้งาน node MCU ESP8266]]

รุ่นแก้ไขเมื่อ 02:43, 7 มิถุนายน 2562

โมเรนจ์วิกิ

โมเรนจ์วิกิ เป็นวิกิ ที่รวบรวมความรู้ที่ได้จากการทำงาน และสิ่งที่น่าสนใจที่ต้องการรวบรวมไว้ และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ หลายบทความหรือหลายเรื่อง ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร แต่เป็นส่วนที่แปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น สำหรับคนไทย

ในส่วนของวิกิ แบ่งเป็นหลายส่วนตามเทคโนโลยีที่เราสนใจ โดยพื้นฐานจะเป็นโอเพ่นซอร์ส ได้แก่ ลินุกซ์ (GNU/Linux) แต่จะเน้นเรื่อง ภาพ เสียง ภาษา เป็นสื่อประสม (Multimedia) และเทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Techonology)


Business Intelligent and Data Analysis


Web Technology

Agile Process

Mobile Application

Odoo/ OpenERP 8.0 / 9.0


Linux / Embedded Linux

Morange Training สำหรับพนักงานใหม่/นักศึกษาฝึกงาน

  1. Dive Into Python
  2. Django Framework First Step
  3. Tutorial Odoo 12.0
  4. MQTT
  5. การใช้งาน node MCU ESP8266

Morange Internal Training

นักศึกษาฝึกงาน