วิธีเรียกใช้ทวิตเตอร์สตรีมมิ่ง API ด้วยไพธอน

จาก Morange Wiki

ทวีตเตอร์ สตรีมมิ่ง API [1] เป็นส่วนเชื่อมต่อโปรแกรม (API) ที่ทำงานผ่านเว็บ ณ ปัจจุบัน เวอร์ชัน 1.1 ข้อต่างของสตรีมมิ่ง API กับ REST ธรรมดาคือ สตรีมมิ่งจะมีการเชื่อมต่อ HTTP อยู่ตลอด และส่งข้อมูลกับมาให้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ REST เมื่อรับส่งข้อมูลแล้วจะตัการเชื่อมต่อ และต้องเชื่อมต่อไปใหม่อีกครั้ง

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. ตัวแปลภาษาไพธอน [2] ตามระบบปฎิบัติการ
 2. ลงตัวช่วยติดตั้ง pip [3]
 3. พิมพ์คำสั่ง pip install tweepy
 4. ลงทะเบียนแอปพลิเคชันใหม่ที่ https://apps.twitter.com เพื่อรับ key ที่จำเป็น
  1. API key จะconsumer_token และ consumer_secret ที่เราสร้างขึ้น
  2. ที่แถบ API Keys หรือ จัดการ key จะมีปุ่มสำหรับสร้าง accces key ซึ่งจะได้ Access token และ Access token secret ตามละดับ
 5. เขียนโปรแกรม
from tweepy import Stream
from tweepy import OAuthHandler
from tweepy.streaming import StreamListener

#เปลี่ยนเป็น key ที่ได้รับจากหน้าลงทำเบียน app
api_key = 'consumer_token' 
api_secret = 'consumer_secret'
access_token = 'access_token'
access_secret = 'access_token_secret'

class listener(StreamListener):

  def on_data(self, data):
    print data
    return True

  def on_error(self, status):
    print status

auth = OAuthHandler(api_key, api_secret)
auth.set_access_token(access_token, access_secret)
twitterStream = Stream(auth, listener())
twitterStream.filter(track=["car"])

จากนั้นก็ลองเรียกใช้ดู จะพบว่า มีข้อความของ tweet ในรูปแบบไหลมาไม่ขาดสาย ซึ่งเราสามารถจัดการต่อไปได้อีก รายละเอียดการใช้งาน tweepy สามารถดูได้จากเอกสารการใช้งาน[4]

อ้างอิง

แหล่งที่มา