การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

จาก Morange Wiki

แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต เป็นที่นิยมและหลากหลาย

รูปแบบการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

แบ่งตามรูปแบบการพัฒนา อาจจะแบ่งได้เป็น

 1. แอปพลิเคชันแบบพื้นเมือง ( Native Application ) คือใช้เฟรมเวิร์กหรือเครื่องมือเฉพาะของแพลตฟอร์ม รวมทั้งภาษาเฉพาะในการพัฒนา มีข้อดีคือ ใช้คุณสมบัติของแพลตฟอร์มได้เต็มที่ และมีประสิทธิภาพสูง
 2. แอปพลิเคชันแบบเว็บ (Mobile Web) คือเขียนเว็บโดยใช้ HTML/CSS JS เพื่อใช้เป็นส่วนเชื่อมต่อ มีข้อดีคือ เขียนครั้งเดียวสามารถแสดงผลได้ทุกที่ๆรองรับการเปิดเว็บ แต่ข้อเสียคือช้ากว่ามากเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันแบบพื้นเมือง
 3. แอปพลิเคชันแบบลูกผสม ( Hybrid Application ) คือ เป็นการผสมผสาน ระหว่างแบบเว็บและพื้นเมือง คือเขียนแอปพลิเคชันโดยใช้ HTML/CS/JS แต่มีส่วนชั้นที่เชื่อมต่อกับเฟรมเวิร์กพื้นเมือง ซึ่งช่วยให้สามารถดึงคุณสมบัติที่มีของแพลตฟอร์มมาได้ ข้อดีคือพัฒนาได้ไวขึ้นจากเดิม แต่ข้อเสียคือยังช้ากว่าแบบเขียนพื้นเมืองอยู่พอสมควร

เครืองมือในการพัฒนา

 1. Android SDK http://developer.android.com/sdk
 2. iOS SDK https://developer.apple.com/devcenter/ios/
 3. PhoneGap / Cordova http://phonegap.com
 4. Titanium SDK http://www.appcelerator.com/titanium/titanium-sdk/

ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX)

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้


การติดตั้งเครื่องมือในการพัฒนา

 1. การติดตั้ง PhoneGap
 2. Windows Phone 8
 3. แอนดรอยด์

รายการเฟรมเวิร์ก

 1. Intel's Application Framework
 2. FastClick ไลบรารี่สำหรับแก้ไขปัญหา delay 300ms บน WebView
 3. QUnit [1] เฟรมเวิร์คสำหรับทดสอบจาวาสคริป
 4. http://www.appgyver.com/steroids
 5. Robolectric เป็น TDD เฟรมเวิร์คสำหรับเขียน Unit testing บนแอนดรอยด์

เฉพาะสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม

แอนดรอยด์

รายการลิงก์ตัวอย่างและวิธีการพัฒนา

Phonegap on Windows Phone8

Titanium SDK