Morange Wiki:เกี่ยวกับ

จาก Morange Wiki

โมเรนจ์วิกิ

โมเรนจ์วิกิ โดย บริษัท โมเรนจ์โซลูชัน จำกัด [1] ภายใต้สัญญาลิขสิทธิ์ สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 4.0 International หมายความว่า หากมีการนำบทความส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บ ไปใช้ ไม่ว่าทางใด ต้องแสดงที่มาด้วย

เป้าหมายของวิกิ คือ รวบรวมความรู้ที่ได้จากการทำงาน และสิ่งที่น่าสนใจที่ต้องการรวบรวมไว้ และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ หลายบทความหรือหลายเรื่อง ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร แต่เป็นส่วนที่แปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น สำหรับคนไทย