การติดตั้ง ddwrt

จาก Morange Wiki

การติดตั้ง โดยใช้ webgui [1]

  1. Hard Reset Or 30/30/30 คือ
    1. เปิดเครื่องแล้วกดปุ่มรีเซ็ตค้าง 30วินาที
    2. ปิดเเครื่องกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้แล้วเปิดเครื่องโดยที่กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 30วินาที
    3. เปิดเครื่อง กดปุ่มรีเซ้ตค้าง 30 วินาที
  1. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากฐานข้อมูลเราเตอร์ http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database แบบ web gui ตามรุ่นและรุ่นของฮาร์ดแวร์
  2. เข้าไปที่เฟิร์มแวร์อัพเดตของเครื่อง และเริ่มทำการอัพโหลด


อ้างอิง