การประมวลผลภาษาธรรมชาติในภาษาไทย

จาก Morange Wiki

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เป็นกระบวนการวิเคราะ์และประมวลผลด้านภาษาที่มนุษย์ใช้กันตามปกติให้คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ โดยได้นำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอืนๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์, การเรียนรู้ของเครื่อง

ขั้นตอนโดยทั่วไปในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

รายการทรัพยากรภาษาสำหรับภาษาไทย

การตัดคำ

  1. SWATH เป็นโปรแกรมตัดคำที่สนับสนุนการตัดคำจากหลายรูปแบบ เช่น plain text, html, rtf และ LaTeX สัญญาอนุญาตแบบ GPL
  2. Libthai เป็นไลบรารี่ภาษาไทยที่สามารถตัดคำได้ สัญญาอนุญาตแบบ LGPL

การติดป้ายชนิดของคำ

  1. NECTEC Orchid เป็นคลังคำที่เป็นตัวเดียวที่มีการกำกับชนิดของคำ ที่สามารถนำไปใช้ได้ พัฒนาโดย NECTEC ซึ่ง ณ ปัจจุบันลิงก์ได้หายไปแต่ได้สำเนาไว้ที่ Culture Lab Orchid Mirror


โมเดลทางภาษาที่เกี่ยวข้อง


เครื่องมือสำหรับนิพจน์ปกติ

  • Regexper เครื่องมือสำหรับตรวจสอบและvisualize เป็น state machine
  • Regexpal เครื่องมือทดสอบ regex