ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน้าหลัก"

จาก Morange Wiki
แถว 23: แถว 23:
 
* [[ JQuery grid ]]
 
* [[ JQuery grid ]]
 
* [[ ความปลอดภัยเว็บ]]
 
* [[ ความปลอดภัยเว็บ]]
 
+
* [[React | React : Javascript Library สำหรับสร้าง User Interface]]
 
== Agile Process ==
 
== Agile Process ==
 
* [[ Continuos Delivery]]
 
* [[ Continuos Delivery]]

รุ่นแก้ไขเมื่อ 07:31, 22 กุมภาพันธ์ 2560

โมเรนจ์วิกิ

โมเรนจ์วิกิ เป็นวิกิ ที่รวบรวมความรู้ที่ได้จากการทำงาน และสิ่งที่น่าสนใจที่ต้องการรวบรวมไว้ และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ หลายบทความหรือหลายเรื่อง ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร แต่เป็นส่วนที่แปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น สำหรับคนไทย

ในส่วนของวิกิ แบ่งเป็นหลายส่วนตามเทคโนโลยีที่เราสนใจ โดยพื้นฐานจะเป็นโอเพ่นซอร์ส ได้แก่ ลินุกซ์ (GNU/Linux) แต่จะเน้นเรื่อง ภาพ เสียง ภาษา เป็นสื่อประสม (Multimedia) และเทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Techonology)


Business Intelligent and Data Analysis


Web Technology

Agile Process

Mobile Application

Odoo/ OpenERP 8.0 / 9.0

Linux / Embedded Linux

Morange Training สำหรับพนักงานใหม่/นักศึกษาฝึกงาน

  1. Dive Into Python
  2. Django Framework First Step
  3. Tutorial Odoo 9.0

Morange Internal Training

นักศึกษาฝึกงาน