ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน้าหลัก"

จาก Morange Wiki
แถว 12: แถว 12:
  
 
* [[ Pentaho]]
 
* [[ Pentaho]]
* [[OpenERP | Open ERP (Odoo)]]
+
 
  
 
== Web Technology ==
 
== Web Technology ==
แถว 35: แถว 35:
  
 
== Odoo/ OpenERP 8.0 ==
 
== Odoo/ OpenERP 8.0 ==
* [[ การติดตั้ง Odoo/OpenERP 8.0]]
+
* [[ OpenERP | การติดตั้ง Odoo/OpenERP 8.0]]
* [[ การตั้งค่า Odoo/OpenERP 8.0 ]]
+
* [[ การงานและการตั้งค่า Odoo/OpenERP 8.0 ]]
 +
 
  
 
== Linux / Embedded Linux ==
 
== Linux / Embedded Linux ==

รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:22, 21 มกราคม 2558

โมเรนจ์วิกิ

โมเรนจ์วิกิ เป็นวิกิ ที่รวบรวมความรู้ที่ได้จากการทำงาน และสิ่งที่น่าสนใจที่ต้องการรวบรวมไว้ และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ หลายบทความหรือหลายเรื่อง ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร แต่เป็นส่วนที่แปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น สำหรับคนไทย

ในส่วนของวิกิ แบ่งเป็นหลายส่วนตามเทคโนโลยีที่เราสนใจ โดยพื้นฐานจะเป็นโอเพ่นซอร์ส ได้แก่ ลินุกซ์ (GNU/Linux) แต่จะเน้นเรื่อง ภาพ เสียง ภาษา เป็นสื่อประสม (Multimedia) และเทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Techonology)


Business Intelligent and Data Analysis


Web Technology

Agile Process

Mobile Application

Odoo/ OpenERP 8.0


Linux / Embedded Linux

Morange Internal Training