ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน้าหลัก"

จาก Morange Wiki
แถว 33: แถว 33:
 
== Mobile Application ==
 
== Mobile Application ==
 
* [[ การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ]]
 
* [[ การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ]]
 +
 +
== Odoo/ OpenERP 8.0 ==
 +
* [[ การติดตั้ง Odoo/OpenERP 8.0]]
 +
* [[ การตั้งค่า Odoo/OpenERP 8.0 ]]
  
 
== Linux / Embedded Linux ==
 
== Linux / Embedded Linux ==

รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:21, 21 มกราคม 2558

โมเรนจ์วิกิ

โมเรนจ์วิกิ เป็นวิกิ ที่รวบรวมความรู้ที่ได้จากการทำงาน และสิ่งที่น่าสนใจที่ต้องการรวบรวมไว้ และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ หลายบทความหรือหลายเรื่อง ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร แต่เป็นส่วนที่แปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น สำหรับคนไทย

ในส่วนของวิกิ แบ่งเป็นหลายส่วนตามเทคโนโลยีที่เราสนใจ โดยพื้นฐานจะเป็นโอเพ่นซอร์ส ได้แก่ ลินุกซ์ (GNU/Linux) แต่จะเน้นเรื่อง ภาพ เสียง ภาษา เป็นสื่อประสม (Multimedia) และเทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Techonology)


Business Intelligent and Data Analysis

Web Technology

Agile Process

Mobile Application

Odoo/ OpenERP 8.0

Linux / Embedded Linux

Morange Internal Training