ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน้าหลัก"

จาก Morange Wiki
(Web Technology)
แถว 40: แถว 40:
 
* [[ Kivy Framework]]
 
* [[ Kivy Framework]]
 
* [[ เกร็ดการใช้ลินุกซ์ ]]
 
* [[ เกร็ดการใช้ลินุกซ์ ]]
 +
 +
== Morange Internal Training ==
 +
* [[ TDD with Python / Django - Introduction ]]

รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:13, 15 มกราคม 2558

โมเรนจ์วิกิ

โมเรนจ์วิกิ เป็นวิกิ ที่รวบรวมความรู้ที่ได้จากการทำงาน และสิ่งที่น่าสนใจที่ต้องการรวบรวมไว้ และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ หลายบทความหรือหลายเรื่อง ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร แต่เป็นส่วนที่แปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น สำหรับคนไทย

ในส่วนของวิกิ แบ่งเป็นหลายส่วนตามเทคโนโลยีที่เราสนใจ โดยพื้นฐานจะเป็นโอเพ่นซอร์ส ได้แก่ ลินุกซ์ (GNU/Linux) แต่จะเน้นเรื่อง ภาพ เสียง ภาษา เป็นสื่อประสม (Multimedia) และเทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Techonology)


Business Intelligent and Data Analysis

Web Technology

Agile Process

Mobile Application

Linux / Embedded Linux

Morange Internal Training