ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน้าหลัก"

จาก Morange Wiki
แถว 20: แถว 20:
 
* [[ เปรียบเทียบ Cloud Compute]]
 
* [[ เปรียบเทียบ Cloud Compute]]
 
* [[ ติดตั้ง Netatalk 3]]
 
* [[ ติดตั้ง Netatalk 3]]
 +
* [[ เกร็ดการใช้ลินุกซ์ ]]

รุ่นแก้ไขเมื่อ 05:49, 20 สิงหาคม 2557

โมเรนจ์วิกิ

โมเรนจ์วิกิ เป็นวิกิ ที่รวบรวมความรู้ที่ได้จากการทำงาน และสิ่งที่น่าสนใจที่ต้องการรวบรวมไว้ และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ หลายบทความหรือหลายเรื่อง ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร แต่เป็นส่วนที่แปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น สำหรับคนไทย

ในส่วนของวิกิ แบ่งเป็นหลายส่วนตามเทคโนโลยีที่เราสนใจ โดยพื้นฐานจะเป็นโอเพ่นซอร์ส ได้แก่ ลินุกซ์ (GNU/Linux) แต่จะเน้นเรื่อง ภาพ เสียง ภาษา เป็นสื่อประสม (Multimedia) และเทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Techonology)

รายการวิกิปัจจุบัน