ดูโค้ดสำหรับ Tutorial Odoo 9.0 Part 3 : กำหนด Model & Demo

จาก Morange Wiki

คุณไม่มีสิทธิแก้ไขหน้านี้ ด้วยเหตุต่อไปนี้:

ปฏิบัติการที่คุณขอนี้สงวนไว้เฉพาะผู้ใช้ในกลุ่ม: ผู้ใช้


คุณสามารถดูและคัดลอกโค้ดของหน้านี้

กลับไป Tutorial Odoo 9.0 Part 3 : กำหนด Model & Demo