ตัวสร้างหนังสือ

จาก Morange Wiki
Book Creator is undergoing changes

Due to severe issues with our existing system, the Book Creator will no longer support saving a book as a PDF for a short period of time. We are working hard to replace our system and re-enable PDFs within the Book Creator.

Download single pages

While the Book Creator PDF rendering is being replaced, you can try Download as PDF from the sidebar tools for individual articles.

ด้วย ตัวสร้างหนังสือ คุณสามารถสร้างหนังสือจากหน้าวิกิที่คุณเลือกได้ คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ เช่น PDF หรือ ODF หรือสั่งพิมพ์หนังสือออกมาเป็นเล่มได้

ยกเลิก

ดู หน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนังสือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม